Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Kole

Kolorowy pasek

obrazek

 

Polska starość demograficzna narasta, podobnie jak problemy życiwe przedstawicieli naszej generacji, które nie okazjonalnie, ale ustawicznie powinny absorbować uwagę całego społeczeństwa.Kreowanie lepszej przyszłości z uwzględnieniem wyzwań współczesnej rzeczywistości wymaga usystematyzowania interdyscyplinarnej wiedzy o starości i o przeszkodach utrudniających jej pomyślny przebieg. Przesłanki te powinny skłaniać społeczeństwo do nieustannej, systematycznej i szczegółowejanalizy problematyki ludzi starszych.

Obecnie ludność świata starzeje się w szybszym tempie niż wzrasta. Do najważniejszych problemów tych osób można zaliczyć: samotność, chorobę, niepełnosprawność, życie w ubóstwie,poczucie nieprzydatności. W Polsce seniorzy to osoby doświadczone przez życie szczególnie ciężko.Mają oni za sobą okres wojny, odbudowę kraju ze zniszeń wojennych. Mają też za sobą bardzo często rezygnację z własnych aspiracji, planów i ambicji, są dziś bardzo schorowani, gdyż poziom kulturyzdrowotnej był niski, a często wręcz nie mieli możliwości dbania o zdrowie. Ich dzieci borykają się z własnymi problemami, często pozostawiając ich samym sobie.

Wszystkie problemy wskazują nazagrażającą marginalizację osób starszych jako zbiorowości.  Dom Pomocy Społecznej to stacjonarna placówka pobytu i opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. Siedzibą domu jest miasto Koło, ul. Poniatowskiego 21. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Kolskiego, działającą w formie jednostki budżetowej. Merytoryczny nadzór nad działalnością Domu z ramienia Starosty Powiatu Kolskiego sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, zaś w sprawach związanych ze standardem świadczonych usług - Wojewoda Wielkopolski. Nasz Dom jest placówką koedukacyjną, przeznaczoną dla osób przewlekle i somatycznie chorych z liczbą miesjc 113.

Z historii placówki w Kole wynika, iż istnieje od 1950 r. Wybudowany został przed wojną i służył ówczesnemu Staroście Kolskiemu za mieszkanie, natomiast po wojnie prowadzony był sierocieniec przez siostry zakonne. Od 1956 roku pełnił funkcję żeńskiego domu opieki. Pierwotnieprzyjmował różne nazewnictwo od: Państwowy Dom Opieki, Państwowy Dom Specjalny dla przeznaczony był dla 52 kobiet i prowadzony był przez siostry zakonne. Z biegiem lat placówka Przewlekle Chorych, Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, poprzez Dom Opieki Społecznej, Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet do Domu Pomocy Społecznej. W 1993 r. został oddany do użytku nowy budynek przeznaczony dla 125 Mieszkańców- przewlekle chorych somatycznie - koedukacyjny.

Celem działaności Domu Pomocy Społecznej stało się zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych, na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formiewynikającej z indywidualnych potrzeb Mieszkańców.      

Mieszkańcy Domu stanowią społeczność bardzo zróżnicowaną pod wieloma względami, tj.:wiekiem, pochodzeniem, wykształceniem, zawodem, sytuacją rodzinną, upodobaniami kulturalnymi i zainteresowaniami, doświadczeniem życiowym, okolicznościami, które sprawiły, że znaleźli się w tego typu placówce. Innym ważnym czynnikiem różnicującym społeczność mieszkańców jest ich stan zdrowia, stopień ich sprawności i samodzielności, a także kontakt z rodziną, bądź jej brak.

W obecnym budynku mieszkalnym znajdują się: pokoje 1, 2 i 3 - osobowe wyposażone w balkony, ponadto Dom posiada: kompleks rehabilitacyjny, kuchnie, stołówkę, gabinety zabiegowe, gabinet fryzjerski, pomieszczenia socjalne, sanitarne, medyczne, szwalnię, kaplicę, kawiarnię,terapię zajęciową, jak również aneksy kuchenne na każdej kondygnacji - przeznaczone dlaMieszkańców oraz świetlice wyposażone m.in. w telewizory. Budynek posiada własną kotłownię gazowo-olejową, otoczony jest pięknym parkiem (alejki spacerowe, klomby kwiatowe, altana ogrodowa).     

        

             

obrazek

                                                           

 

obrazek

              

 

obrazek

              

 

obrazek

              

 

obrazek

 

    Pokoje mieszkańców wyposażone są w niezbędne meble i sprzęt. Mieszkańcy mogą sami, według własnego uznania wyposażać i urządzać wystrój własnych pokoi. Większość Mieszkańców w pokojach posiada międzyinnymi: telewizory, radiomagnetofony, czajniki bezprzewodowe itp.

 

 obrazek

 

 

obrazek

 

 

obrazek

 

 

                                         Prace Mieszkańca DPS w Kole

 

    W zależności od indywidulanych potrzeb i możliwości Mieszkańców, Dom stara się podejmować stosowne działania o charakterze pomocowym, opiekuńczym oraz kompensacyjno - rewalidacyjno - rehabilitacyjnym. Działania te wzajemnie się przenikają tak, aby wspomagać Mieszkańców w sferzebiologicznej, społecznej , jak i kulturowej. Znajdują się wśród nich działania służące ochronie zdrowia i sfery fizycznego funkcjonowania, jak usługi pielęgnacyjne, zdrowotne oraz rehabilitacja. Usługi pielęgnacyjne obejmują w szczególności udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,szeroko rozumianą profilaktykę oraz utrzymanie higieny otoczenia. Natomiast usługi zdrowotne świadczone są głównie w formie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, a w ramach rehabilitacji leczniczej zapewniona jest farmakoterapia, dietoterapia oraz różne formy fizjoterapii, a także kinezyterapii, obejmującej m.in. spacery, imprezy sportowo- rekreacyjne, gimnastyka itp., jak również usprawnianie psychiczne.

    Duże znaczenie w działalności placówki mają także działania wspomagające rozwój społecznyi kulturowy, przyjmując formę m.in.:

- ułatwiania adaptacji do życia w placówce,

- poradnictwa i usług socjalnych, jak: wsparcie w sprawach osobistych, pomoc w czynnościach życiacodziennego, zapewnienie niezbędnej odzieży, obuwia, sprzętu, środków finansowych, organizowanieporadnictwa prawnego czy zdrowotnego, organizowanie narad, spotkań, podjęcie współpracy z PCPR,OPS, DPS, promowanie placówki oraz kształtowanie prawidłowego wizerunku tutejszej placówki,

- pomoc w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z rodziną, poprzez m.in. odszukiwanie rodzini zachęcanie do wzajemnych kontaktów, pomoc w prowadzeniu korespondencji, organizowanie odwiedzin, spotkań, imprez okolicznościowych, udostępnianie telefonu,

- organizowanie kontaktów ze środowiskiem społecznym w postaci różnych form, np. organizowaniewycieczek, wyjazdów, m.in. do placówek kulturalnych, czy miejsc kultu religijnego, a także stworzeniaokazji do spotkań z osobami z zewnątrz w różnym wieku itp. Działania te, zapewniały naszym podopiecznym wypoczynek, odprężenie, oderwanie się od codzienności. Przyczyniając się również do rozwoju osobowości poprzez poznanie nowych, ciekawych miejsc, podpatrywanie przyrody, kontakty z nowymi ludźmi, ucząc jednocześnie kultury zachowania w miejscach publicznych,

- terapii przez pracę, obejmującej prace porządkowe we własnym pokoju, czynności wykonywane narzecz innych Mieszkańców lub placówki, prace hobbistyczne, czy też inne zajęcia w pracowni terapii zajęciowej,

- arteterapii, podczas której Mieszkańcy wykonywać mogą różne prace plastyczne, stanowiące zazwyczaj dekorację placówki, kartki okolicznościowe, bądź upominek dla bliskiej osoby,

- choreoterapii, gdzie wartości lecznicze tańca to przede wszystkim: społeczny charakter tańca orazmożliwość oddziaływania na psychikę poprzez ruch, muzykę i kontakt psychiczny z ludźmi,

- wsparcie religijne, głównie poprzez ułatwianie uczestnictwa we wszelkich formach praktyk religijnych,jak również organizowanie tych praktyk na terenie domu oraz poza domem.

 

 

          

obrazek

 

 

obrazek

 

 

    Cele Domu Pomocy Społecznej powinny odnosić się do osiągania jak najwyższego poziomu psychospołecznego funcjonowania naszych Mieszkańców, mając na uwadze konieczność zapewnienia  dobrej jakości życia. Dlatego też, jako cel tych oddziaływań należało przyjąć wspieranie rozwoju usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających, przy uzwględnieniu w organizacji domu w szczególności: wolności, intymności, godności oraz poczucia bezpieczeństwa naszych Mieszkańców.

    Wychodząc z założenia,że zdrowie Mieszkańców jest najważniejszym kryterium funkcjonowania placówki, systemtycznie dążyliśmy do osiągnięcia wymaganych wskaźników zatrudnienia. Z uwagi na typ domu, najlicznieszą grupę stanowią pracownicy zespołu terapeutyczno - opiekuńczego, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy - określa to wskaźnik zatrudnienia - nie mniej niż 0,5 na Mieszakńca Domu.

     Warunkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania Domu jest spełnienie wszystkich wymogów, wynikających z przepisów regulujących: bezpieczeństwo p.poż. i bezpieczeństwo sanitarne, należy przeprowadzić kolejne prace przystosowawcze, reorganizację oraz rozbudowę infrastruktury  domu.                         

 

obrazek

 

 

obrazek

                  

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Jan Polewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:HALINA BARTOSIK
Data wprowadzenia:2011-08-11 13:30:06
Opublikował:HALINA BARTOSIK
Data publikacji:2011-08-12 11:50:13
Ostatnia zmiana:2019-10-22 09:27:54
Ilość wyświetleń:6237

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij